Κοινωνικη οργανωση της Σπαρτης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   
 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστική παρουσίαση ιστορικού υλικού για την κοινωνιακή οργάνωση της Αρχαίας Σπάρτης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η διαδραστική παρουσίαση αποτελεί αυτόνομο Μαθησιακό Αντικείμενο και παρέχει το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό για τη μελέτη του εξεταζόμενου θέματος με διακριτή διάρθρωση των επιμέρους υποθεμάτων. Η διδακτική αξιοποίησή του μπορεί να γίνει συνδυαστικά και με άλλες διδακτικές και μαθησιακές ενέργειες και αφορούν στην ανάδειξη και κατανόηση του ιστορικού θέματος, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της σχολικής τάξης, πολλαπλασιάζοντας με αυτό τον τρόπο τις δυνατότητες της διδακτικής και μαθησιακής αξιοποίησής του. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει ιστορικό υλικό για επιμέρους στοιχεία της κοινωνικής οργάνωσης της αρχαίας Σπάρτης, να διακρίνει τη συμμετοχή των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων στη διαμόρφωση της κοινωνικής ζωής, να συσχετίσει αλλαγές με ιστορικά και γεγονότα και εξελίξεις, και να κατανοήσει τις συνέπειες αυτών των αλλαγών στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της περιόδου.


ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ