Σφραγιστικο δαχτυλιδι απο τον… «θησαυρο της Τιρυνθας»
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστική εικόνα και συνοδευτική δραστηριότητα, με θέμα το σφραγιστικό δαχτυλίδι από τον «θησαυρό της Τίρυνθας», το οποίο απεικονίζει λατρευτική τελετουργική σκηνή της κρητομυκηναϊκής θρησκείας. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξερεύνηση της εικόνας, η μελέτη του ιστορικού υλικού και η εξοικείωση των μαθητών με τη μυκηναϊκή θρησκεία και τέχνη. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να προβάλουν σύντομες πληροφορίες για επιμέρους στοιχεία της εικονιζόμενης σκηνής και, στη συνέχεια, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους, ταυτίζοντάς τα σωστά. Δίνονται, επίσης, σύντομα στοιχεία σχετικά με τη χρήση των σφραγιστικών δαχτυλιδιών, τη μυκηναϊκή ακρόπολη της Τίρυνθας και τον «θησαυρό» που βρέθηκε εκεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η διαδραστική παρουσίαση του σφραγιστικού δαχτυλιδιού από το θησαυρό της Τίρυνθας αποτελεί αυτόνομο μαθησιακό αντικείμενο και παρέχει τη δυνατότητα «ανάγνωσης» του οπτικού ντοκουμέντου με την αξιοποίηση πληροφοριακού ιστορικού υλικού. Η διδακτική αξιοποίησή του μπορεί να γίνει συνδυαστικά και με άλλες διδακτικές και μαθησιακές ενέργειες που αφορούν αφενός στην ανάδειξη και κατανόηση των λατρευτικών τελετουργιών της κρητομυκηναϊκής θρησκείας, με την «ανάγνωση» των επιμέρους στοιχείων της απεικόνισης του σφραγιστικού δαχτυλιδιού και της χρήσης του κατά τη μυκηναϊκή περίοδο, και αφετέρου σε όψεις της αρχαιολογικής επιστήμης σχετικά με την ανεύρεση και διάσωση του ιστορικού παρελθόντος. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ιστορικό υλικό για επιμέρους στοιχεία του σφραγιστικού δαχτυλιδιού, να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά της λατρευτικής τελετουργίας, καθώς και να κατανοήσουν τις θρησκευτικές αντιλήψεις και συνήθειες στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Επίσης, σε συνοδευτική δραστηριότητα εμπέδωσης μπορούν να αναγνωρίσουν και να διακρίνουν τα επιμέρους στοιχεία του σφραγιστικού δαχτυλιδιού.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
3936.037 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:20:00
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Επιλέγω επιμέρους στοιχεία του δαχτυλιδιού και μελετώ το ιστορικό υλικό.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/8843
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Προϊστορία PrehistoryΠροϊστορία > Θρησκεία ReligionΘρησκεία
Ιστορία HistoryΙστορία > Προϊστορία PrehistoryΠροϊστορία > Κεραμική, Πλαστική, Ζωγραφική Ceramic Art, Plastic Art, PaintingΚεραμική, Πλαστική, Ζωγραφική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
πάροχος περιεχομένου: Χαρά Ανδρεάδου
μέλος ομάδας παιδαγωγικού σχεδιασμού: Χαρά Ανδρεάδου
υπεύθυνος τεχνικού σχεδιασμού: Νίκος Αργυρόπουλος
ειδήμων γνωστικού αντικειμένου: Αντώνης Μαστραπάς
παιδαγωγικός συντονιστής: Αρμόδιος Τσιβάς
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αρμόδιος Τσιβάς
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αρμόδιος Τσιβάς, Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ