Μετατοπισεις, στροφες και ολισθανακλασεις στον Escher
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η εφαρμογή αυτή δείχνει ένα πλήθος ισομετριών (μετατοπίσεις, στροφές, οριζόντιες και κατακόρυφες ολισθανακλάσεις) που υλοποιούνται στο έργο του Escher “Two fish (No 58)”.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ Εάν σύρετε τον δρομέα “a” προς τα δεξιά θα δείτε το μεγάλο κίτρινο ψάρι να μετακινείται οριζόντια προς τα δεξιά μέχρι να συμπέσει με το επόμενο μεγάλο κίτρινο ψάρι. ΔΙΠΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ Εάν σύρετε τον δρομέα “ω” προς τα δεξιά θα δείτε το μεγάλο κίτρινο ψάρι να περιστρέφεται γύρω από το πράσινο κέντρο κατά 180 μοίρες μέχρι να συμπέσει με το συμμετρικό του ως προς το πράσινο κέντρο μεγάλο κόκκινο ψάρι. Το πράσινο κέντρο είναι κέντρο συμμετρίας για όλο τον πίνακα, συνεπώς και για τα μικρά ψάρια. Εάν σύρετε τον δρομέα “ψ” προς τα δεξιά θα δείτε το μικρό κίτρινο ψάρι να περιστρέφεται γύρω από το πράσινο κέντρο κατά 180 μοίρες μέχρι να συμπέσει με το συμμετρικό του ως προς το πράσινο κέντρο μικρό κόκκινο ψάρι. Υπάρχει και δεύτερο κέντρο συμμετρίας του πίνακα, το ροζ κέντρο. Εάν σύρετε τον δρομέα “φ” προς τα δεξιά θα δείτε το μεγάλο κίτρινο ψάρι να περιστρέφεται γύρω από το ροζ κέντρο κατά 180 μοίρες μέχρι να συμπέσει με το συμμετρικό του ως προς το ροζ κέντρο μεγάλο κόκκινο ψάρι. Επίσης, εάν σύρετε τον δρομέα “χ” προς τα δεξιά θα δείτε το μικρό κίτρινο ψάρι να περιστρέφεται γύρω από το ροζ κέντρο κατά 180 μοίρες μέχρι να συμπέσει με το συμμετρικό του ως προς το ροζ κέντρο μικρό κόκκινο ψάρι. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΟΛΙΣΘΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ Εάν τσεκάρετε το πρώτο κουτί επιλογής “Οριζόντια ανάκλαση μεγάλου ψαριού”, θα εμφανιστεί το συμμετρικό του μεγάλου κίτρινου ψαριού ως προς τον γαλάζιο άξονα (g). Στη συνέχεια, εάν σύρετε τον δρομέα “b” προς τα δεξιά, θα δείτε αυτό το συμμετρικό να μετατοπίζεται προς τα δεξιά μέχρι να συμπέσει με το επόμενο μεγάλο κίτρινο ψάρι. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω ισομετριών, της ανάκλασης και της μετατόπισης, δημιουργεί την ολισθανάκλαση. Εάν τσεκάρετε το δεύτερο κουτί επιλογής “Οριζόντια ανάκλαση μικρού ψαριού”, θα εμφανιστεί το συμμετρικό του μικρού κίτρινου ψαριού ως προς τον πράσινο άξονα (h). Στη συνέχεια, εάν σύρετε τον δρομέα “b” προς τα δεξιά, θα δείτε αυτό το συμμετρικό να μετατοπίζεται προς τα δεξιά μέχρι να συμπέσει με το επόμενο μιρκό κίτρινο ψάρι. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω ισομετριών, της ανάκλασης και της μετατόπισης, δημιουργεί την ολισθανάκλαση. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΟΛΙΣΘΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ Εάν τσεκάρετε το τρίτο κουτί επιλογής “Κατακόρυφη ανάκλαση μεγάλου ψαριού”, θα εμφανιστεί το συμμετρικό του μεγάλου κίτρινου ψαριού ως προς τον ροζ άξονα (m). Στη συνέχεια, εάν σύρετε τον δρομέα “c” προς τα δεξιά, θα δείτε αυτό το συμμετρικό να μετατοπίζεται προς τα πάνω μέχρι να συμπέσει με το επόμενο μεγάλο κόκκινο ψάρι. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω ισομετριών, της ανάκλασης και της μετατόπισης, δημιουργεί την ολισθανάκλαση. Εάν τσεκάρετε το τέταρτο κουτί επιλογής “Κατακόρυφη ανάκλαση μικρού ψαριού” θα εμφανιστεί το συμμετρικό του μικρού κίτρινου ψαριού ως προς τον ροζ άξονα (m). Στη συνέχεια, εάν σύρετε τον δρομέα “c” προς τα δεξιά, θα δείτε αυτό το συμμετρικό να μετατοπίζεται προς τα κάτω μέχρι να συμπέσει με το επόμενο μιρκό κόκκινο ψάρι. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω ισομετριών, της ανάκλασης και της μετατόπισης, δημιουργεί την ολισθανάκλαση. Μπορείτε να δείτε πιο καθαρά τις παραπάνω διαδικασίες αν αφαιρέσετε την εικόνα στο φόντο. Για να το επιτύχετε αυτό, αφού επαναφέρετε την εφαρμογή στην αρχική κατάσταση, είτε κάνοντας ανανέωση είτε επαναφέροντας τους δρομείς στο μηδέν, ξετσεκάρετε το κουτί επιλογής “Εικόνα” ώστε να εξαφανιστεί η εικόνα στο φόντο και ακολουθήστε ξανά όλες τις παραπάνω διαδικασίες. Μπορείτε να επιχειρήσετε και συνδυασμούς των παραπάνω κινήσεων.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΣ
226.25 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8525/1050
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μαθηματικά MathematicsΜαθηματικά > Γεωμετρία GeometryΓεωμετρία > Συμμετρία SymmetryΣυμμετρία
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: Τερψιάδης Νικόλαος
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: Τερψιάδης Νικόλαος
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΤΕΡΨΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
εκδότης/ες: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΤΕΡΨΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ