Στοιχειομετρικοι υπολογισμοι σε χημικες αντιδρασεις
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το λογιστικό φύλλο σε μορφή Excel μας βοηθά στη γρήγορη μετατροπή σε mol ποσοτήτων χημικών ουσιών, τόσο σε μεμονωμένες χημικές ουσίες όσο και σε χημικές αντιδράσεις μεταξύ ουσιών. Στο πρώτο φύλλο εισάγοντας στα κίτρινα κελιά ποσότητα μάζας και μοριακό βάρος μας υπολογίζει τον αριθμό mol, αλλά και τη Molarity αν εισάγουμε και τον όγκο του διαλύματος. Στο δεύτερο φύλλο γίνεται αναλυτικότερη μελέτη της γενικής χημικής αντίδρασης μορφής aA + bB → cC + dD (a,b,c,d οι συντελεστές, A,B,C,D οι χημικές ουσίες που αντιδρούν) Εκεί, εισάγοντας αρχικά στα πράσινα κελιά τους συντελεστές και τα μοριακά βάρη των ουσιών A,B,C και D, και στη συνέχεια εισάγοντας στα κίτρινα κελιά μάζες ή όγκους ουσιών (ό,τι μας δίνει η άσκηση), το λογιστικό φύλλο μετατρέπει σε 1η φάση τα πάντα σε mol (Μετατροπέας mol) Σε 2η φάση, ξαναεισάγοντας πάλι σε κίτρινο κελί (στον Στοιχειομετρητή) τον αριθμό mol που μόλις υπολογίσαμε για την ουσία που μας δίνει η άσκηση (A,B,C,D ), υπολογίζονται εκ νέου μάζες και όγκοι για τις υπόλοιπες ουσίες A,B,C,D Υπάρχει επίσης και φύλλο με τον Περιοδικό Πίνακα για γρήγορη αναφορά στα Ατομικά Βάρη των στοιχείων, καθώς και φύλλο για τις Εξουδετερώσεις με κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Το συγκεκριμένο λογιστικό φύλλο προσφέρεται για άμεση και γρήγορη επίλυση στοιχειομετρικών υπολογισμών πάσης φύσεως σε αντίστοιχες ασκήσεις Χημείας, καθώς επίσης και για το σχεδιασμό, από πλευράς του καθηγητή, ασκήσεων με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς και άμεσο έλεγχο αποτελεσμάτων. Παρέχονται οδηγίες σε κάθε φύλλο του αρχείου, το οποίο επιτρέπει εισαγωγή μόνο σε συγκεκριμένα κελιά (κίτρινου ή πράσινου χρώματος) για αποφυγή λαθών και διαγραφή των υπολογιζόμενων κελιών. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο ελέγχου αποτελεσμάτων αλλά και σχεδιασμού νέων ασκήσεων, που συνοδεύει τον καθηγητή - αλλά και το μαθητή που θέλει να ελέγξει τις πράξεις του - από την Α' Λυκείου μέχρι και την Γ΄ τάξη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ο χρήστης εισάγει αριθμητικές τιμές μόνο στα κελιά που έχουν κίτρινο ή και πράσινο χρώμα. Υπάρχουν οδηγίες σε κάθε φύλλο με επεξηγηματικό μήνυμα δίπλα σε κάθε κελί που πρέπει να εισαχθεί τιμή, ώστε να γνωρίζει ο χρήστης τί πρέπει να εισάγει και που. Τα περιθώρια λάθους είναι στενά καθώς το αρχείο έχει κλειδωμένα τα υπόλοιπα υπολογιζόμενα κελιά για λόγους ασφαλείας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/vnd.ms-excel
ΜΕΓΕΘΟΣ
241.664 (KΒ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο χρήστης εισάγει αριθμητικές τιμές στα κίτρινα ή πράσινα κελιά, τα οποία είναι και τα μόνα που δέχονται τιμές καθώς τα υπόλοιπα που κάνουν υπολογισμούς είναι κλειδωμένα για λόγους αποτροπής σφάλματος. Κάθε φύλλο-καρτέλα έχει συγκεκριμένες οδηγίες και καθοδηγεί το χρήστη τί να εισάγει και που. Με στοιχειώδεις γνώσεις στοιχειομετρίας στη Χημεία, οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει σωστή χρήση του εργαλείου αυτού.
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Χρειάζεται είτε το Microsoft Office για να ανοίγει το λογιστικό φύλλο Excel είτε το OpenOffice
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8525/1191
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Χημεία ChemistryΧημεία > Χημικές αντιδράσεις Chemical reactionsΧημικές αντιδράσεις > Χημικές εξισώσεις Chemical equationsΧημικές εξισώσεις
Χημεία ChemistryΧημεία > Στοιχεία και χημικές ενώσεις Elements and chemical compoundsΣτοιχεία και χημικές ενώσεις > Οξέα - Βάσεις - Άλατα Acids - Bases - SaltsΟξέα - Βάσεις - Άλατα
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
σύλληψη: Δημήτρης Ρόρρης
δημιουργία: Δημήτρης Ρόρρης
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Δημήτρης Ρόρρης
επιμέλεια περιεχομένου: Δημήτρης Ρόρρης
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΡΟΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
εκδότης/ες: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΡΟΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ