Προσεγγιση κυκλου απο πολυγωνα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι μαθητές, πειραματιζόμενοι με το αρχείο στο Sketchpad, θα προσεγγίσουν αρχικά την έννοια του μήκους κύκλου διαισθητικά μέσω των διαδοχικών προσεγγίσεων με εγγεγραμμένα κανονικά πολύγωνα. Αναμένουμε να καταλήξουν σε συμπεράσματα όπως: " καθώς αυξάνεται το πλήθος των πλευρών των εγγεγραμμένων πολυγώνων ,το σχήμα μοιάζει με κύκλο και η περίμετρος των πολυγώνων προσεγγίζουν την περίμετρο του κύκλου". Η κατασκευή ενός πίνακα τιμών που θα τους δίνει τις αριθμητικές προσεγγίσεις για το πηλίκο του λόγου "περίμετρος πολυγώνου /διάμετρος κύκλου", θα τους οδηγήσει στην ανακάλυψη μερικών δεκαδικών ψηφίων για τον προηγούμενο λόγο και άρα για την προσέγγιση του αριθμού π. Με παρόμοιο τρόπο θα εργαστούν και με τα περιγεγραμμένα κανονικά πολύγωνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η έννοια του μήκους κύκλου είναι μια έννοια εκ φύσεως δύσκολη, ειδικά για μαθητές γυμνασίου, μιας και εμπεριέχει την έννοια των άπειρων διαδικασιών σε συνδυασμό με τον άρρητο αριθμό π. Η δυσκολία μεγεθύνεται από τη χρήση των στατικών μέσων που χρησιμοποιούνται πολλές φορές για τη διδασκαλία του. Τέτοιες δυναμικές έννοιες μπορούν να κατανοηθούν καλύτερα με τη χρήση δυναμικών περιβαλλόντων όπως το Sketchpad. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελείται από δυο φάσεις: Η πρώτη αναφέρεται στην προσέγγιση του κύκλου από εγγεγραμμένα πολύγωνα. Ενδιαφέρουσες εργασίες με παρόμοιο περιεχόμενο και ερευνητικά συμπεράσματα μπορεί κάποιος να αντλησει από τις εργασίες της Πατσιομίτου, Σ. (2007, 2006) αλλά και από το ψηφιακό σχολείο (π. χ Σούφαρη-Ψυχάρη) για μια εναλλακτική επιλογή. Η δεύτερη φάση αναφέρεται στην προσέγγιση του κύκλου από περιγεγραμμένα κανονικά πολύγωνα και στην ανακάλυψη εκ μέρους των μαθητών της έννοια της καμπυλότητας του κύκλου, που συνιστά και την καινοτομία της παρούσης δραστηριότητας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 12
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΣ
15.684 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8525/619
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μαθηματικά MathematicsΜαθηματικά > Γεωμετρία GeometryΓεωμετρία > Μήκος κύκλου Length of a cycleΜήκος κύκλου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Ζάντζος Ιωάννης
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Ζάντζος Ιωάννης
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: Ζάντζος Ιωάννης
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ