Όλα τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά / Πακέτα 2003-2015 Έργα ΠΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΠΑΚΕΤΟ

ΦΥΣΙΚΗ (Ε' - ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ
 
ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ
Εικονίδιο
  
  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
διατροφή περιβάλλον οικοσύστημα ύλη ηλεκτρισμός μόρια χημεία πεπτικό αναπνευστικό κυκλοφορικό σύστημα
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ
δημοτικό
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9-12
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip (91.72 MB);
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
πρόσθετο : Adobe Flash Player και πρόσθετο : Media Player
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ελληνικά
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Φυσική
ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
εκπαιδευτικός τίτλος πολυμέσων
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΕΠ
Επιστημονικός υπεύθυνος: Τύπας Γ.
Συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Δαμιανάκης Α.
Τεχνική υλοποίηση: Πανουτσόπουλος Θ., Τσάτσος Δ., Σφενδύλης Ε., Κουτσοκέρας Μ., Δαλόγλου Α.
Σχεδίαση γραφικών: Μελισσαρόπουλος Γ., Κουράκη Σ.
Δημιουργός: Κροντηράς Χ., Κόκκινος Π., Πανουτσόπουλος Θ., Μελισσαρόπουλος Γ.
Επιμέλεια: Λούμου Μ.
Τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Αγγελής Α., Ηλιάδης Κ.
Παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Μπερερής Π.
Επικύρωση αντικειμένου: Αρβανιτάκης Ν., Πιλάτου Β., Βιτσάκη Ζ.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Χορηγός άδειας χρήσης: ΙΕΠ
Εκδότης: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
Χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
Εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8531/290
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
lisence icon Στοιχεία αναφοράς
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0
Το παρόν Μαθησιακό Αντικείμενο χορηγείται με άδεια 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0'...Περισσότερα