Αισθητηρας φωτος με φωτοαντισταση
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οπτικοποίηση και δραστηριότητες διερεύνησης, με θέμα έναν αισθητήρα φωτός. Μέσω του μαθησιακού αντικειμένου, επιδιώκεται οι μαθητές να είναι σε θέση: • να περιγράφουν ποιοτικά τη μεταβολή των τιμών μιας φωτοαντίστασης LDR, ανάλογα με την ένταση του προσπίπτοντος σε αυτή φωτός, • να εξηγούν τη λειτουργία ενός τελεστικού ενισχυτή ως συγκριτή, • να περιγράφουν τις διεπαφές του τελεστικού ενισχυτή με το εξωτερικό περιβάλλον μέσω των ακροδεκτών του, • να περιγράφουν τη διακοπτική λειτουργία ενός διπολικού τρανζίστορ και ενός ηλεκτρομηχανικού ρελέ και να αναγνωρίζουν τον τρόπο συνδεσμολογίας τους, • να αξιολογούν τη λειτουργία ενός διαιρέτη τάσης με δύο αντιστάσεις και να εξασκούνται σε απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς για την εύρεση της τάσης εξόδου τους, • να συνθέτουν τις γνώσεις τους για επιμέρους ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές διατάξεις και να περιγράφουν τη συνεργασία τους σε ένα κύκλωμα αισθητήρα φωτός, • να αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα ενός φύλλου προδιαγραφών ηλεκτρονικών διατάξεων. Μέσω χειρισμών, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να μεταβάλουν το επίπεδο φωτός ενός χώρου και να ορίσουν, μέσω ενός ποτενσιόμετρου, το κατώφλι φωτός για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του κυκλώματος φωτισμού. Το αντικείμενο ανταποκρίνεται δυναμικά στους χειρισμούς αυτούς και, έτσι, ο μαθητής μπορεί να παρατηρήσει πότε το φωτιστικό σημείο ανάβει ή σβήνει. Στο μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνονται, επίσης, στοιχεία θεωρίας και προτείνονται δραστηριότητες εφαρμογής και διερεύνησης.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
16 - 19
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
1358.398 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10681
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ηλεκτρολογία Electrical EngineeringΗλεκτρολογία > Στοιχεία Ηλεκτρονικής ElectronicsΣτοιχεία Ηλεκτρονικής > Αναλογικά ηλεκτρονικά Analogue electronicsΑναλογικά ηλεκτρονικά
Ηλεκτρολογία Electrical EngineeringΗλεκτρολογία > Συστήματα Αυτοματισμού Automation SystemsΣυστήματα Αυτοματισμού > Ηλεκτρονόμος RelaysΗλεκτρονόμος
Ηλεκτρολογία Electrical EngineeringΗλεκτρολογία > Συστήματα Αυτοματισμού Automation SystemsΣυστήματα Αυτοματισμού > Ηλεκτρονικά συστήματα Electronic control systemsΗλεκτρονικά συστήματα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Νίκος Χατζηαθανασίου, Σοφία Νικητοπούλου
τεχνική υλοποίηση: Νίκος Χατζηαθανασίου
σχεδίαση γραφικών: Νίκος Χατζηαθανασίου, Αναστάσιος Πάλλας
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Κυπαρισσία Παπανικολάου
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Κυπαρισσία Παπανικολάου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Νίκος Χατζηαθανασίου
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ