Περιοδολογηση της ελληνικης ιστοριας
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστική δραστηριότητα κατανόησης του ιστορικού χρόνου, με την κατάταξη των ιστορικών περιόδων της ελληνικής ιστορίας στην ιστοριογραμμή. Στόχοι της δραστηριότητας είναι η κατανόηση όψεων του ιστορικού χρόνου, καθώς και η εξοικείωση των μαθητών τόσο με την περιοδολόγηση της ελληνικής ιστορίας όσο και με την ελληνική τέχνη. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αντιστοιχίσουν τις ιστορικές περιόδους με τη χρονική τους διάρκεια, να τοποθετήσουν κάθε ιστορική περίοδο στη σωστή χρονολογική ακολουθία, να μελετήσουν χαρακτηριστικά έργα τέχνης κάθε ιστορικής περιόδου και να τα αντιστοιχίσουν με τη σωστή ιστορική περίοδο της ελληνικής ιστορίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η διαδραστική δραστηριότητα κατάταξης των ιστορικών περιόδων της ελληνικής ιστορίας στη σωστή χρονολογική ακολουθία της ιστοριογραμμής αποτελεί αυτόνομο μαθησιακό αντικείμενο, το οποίο συνεισφέρει στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Η διδακτική αξιοποίησή του μπορεί να γίνει συνδυαστικά και με άλλες διδακτικές και μαθησιακές ενέργειες. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν σε θέματα περιοδολόγησης της ελληνικής ιστορίας, με την αξιοποίηση τριών επιμέρους δραστηριοτήτων. Στην πρώτη δραστηριότητα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν κάθε ιστορική περίοδο στη σωστή θέση στην ιστοριογραμμή. Σκοπός της δεύτερης δραστηριότητας είναι να αντιστοιχίσουν οι μαθητές κάθε ιστορική περίοδο με το σωστό χρονολογικό διάστημα και, στη συνέχεια, να παρατηρήσουν τη θέση της στην ιστοριογραμμή της ελληνικής ιστορίας. Τέλος, μέσω της τρίτης δραστηριότητας, μπορούν να αντιστοιχίσουν χαρακτηριστικά έργα τέχνης διαφορετικών εποχών με την ιστορική περίοδο κατά την οποία δημιουργήθηκαν.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
1580.573 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:20:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/11134
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
μέλος ομάδας παιδαγωγικού σχεδιασμού: Γιάννης Κασκαμανίδης
υπεύθυνος περιεχομένου: Γιάννης Κασκαμανίδης, Αιμιλία Σαλβάνου
υπεύθυνος τεχνικού σχεδιασμού: Γιάννης Κασκαμανίδης
τεχνική υλοποίηση: Γιάννης Κασκαμανίδης
ειδήμων γνωστικού αντικειμένου: Αιμιλία Σαλβάνου
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αρμόδιος Τσιβάς
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Αρμόδιος Τσιβάς
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Αρμόδιος Τσιβάς
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου, Αρμόδιος Τσιβάς
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ