Ηλεκτρονομος - Εκκινητης αυτοκινητου
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δυναμική οπτική αναπαράσταση με θέμα τη λειτουργία του εκκινητή ενός αυτοκινήτου, μαζί με τους απαραίτητους ηλεκτρονόμους για την τροφοδοσία του. Πιο αναλυτικά, το μαθησιακό αντικείμενο επιτρέπει στον χρήστη να εξερευνήσει το σύστημα εκκίνησης, να επιλέξει τρεις διαφορετικούς συσσωρευτές (μπαταρίες) για το αυτοκίνητο και να θέσει το κλειδί της μίζας σε τρεις διαφορετικές θέσεις. Η οπτική αναπαράσταση, ανταποκρινόμενη δυναμικά στις παραπάνω επιλογές, δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα: • να αναγνωρίσουν τη λειτουργία του ηλεκτρονόμου, • να παρατηρήσουν και να αξιολογήσουν τη λειτουργία του σωληνοειδούς, • να προβλέψουν τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμα του εκκινητή, μέσω των επαφών που ελέγχονται από τον ηλεκτρονόμο και το σωληνοειδές, • να παρατηρήσουν τα διαδοχικά χρονικά στάδια στα οποία συντελείται η ηλεκτρική τροφοδοσία ενός εκκινητή τύπου «προεμπλοκής», • να αναγνωρίσουν τη λειτουργία του εκκινητή ως μέσου για την περιστροφή του σφονδύλου, • να αξιολογήσουν τη σημασία της ένδειξης «Αμπέρ ψυχρής εκκίνησης» που φέρουν οι μπαταρίες, όσον αφορά στη λειτουργία του συστήματος εκκίνησης. Στο μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνονται, επίσης, στοιχεία θεωρίας και προτείνονται δραστηριότητες εφαρμογής και διερεύνησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Προτείνεται η διαθεματική αξιοποίηση του μαθησιακού αντικειμένου, το οποίο εμπλέκει έννοιες Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
16 - 20
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
1055.348 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/11305
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ηλεκτρολογία Electrical EngineeringΗλεκτρολογία > Ηλεκτρικές Μηχανές Electo-mechanical Energy ConversionΗλεκτρικές Μηχανές > Κινητήρες Σ.Ρ. D.C. motorsΚινητήρες Σ.Ρ.
Μηχανολογία Mechanical EngineeringΜηχανολογία > Τεχνολογία Αυτοκινήτων Car TechnologyΤεχνολογία Αυτοκινήτων > Ηλεκτρικό σύστημα Electrical systemΗλεκτρικό σύστημα
Ηλεκτρολογία Electrical EngineeringΗλεκτρολογία > Συστήματα Αυτοματισμού Automation SystemsΣυστήματα Αυτοματισμού > Ηλεκτρονόμος RelaysΗλεκτρονόμος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: Νίκος Χατζηαθανασίου [ΙΤΥΕ], Γιώργος Βουνάτσος [ΙΤΥΕ]
ανάπτυξη / τεχνική υλοποίηση: Νίκος Χατζηαθανασίου [ΙΤΥΕ]
σχεδίαση γραφικών: Νίκος Χατζηαθανασίου [ΙΤΥΕ], Γιώργος Βουνάτσος [ΙΤΥΕ], Κυπαρισσία Παπανικολάου [ΙΤΥΕ]
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Κυπαρισσία Παπανικολάου [ΙΤΥΕ]
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Κυπαρισσία Παπανικολάου [ΙΤΥΕ]
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: Νίκος Χατζηαθανασίου [ΙΤΥΕ]
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου [ΙΤΥΕ]
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ