ή
Πλοηγηθείτε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Πλοήγηση ανά συλλογή
ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Πλοήγηση ανά θεματική περιοχή
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Πλοήγηση με βάση τον τύπο του μαθησιακού αντικειμένου
ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Φίλτρα
ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ
ή
Photodentro OEP v3.0 | powered by DSpace open source repository software
| ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ / ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ; ΑΡΧΗ  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ / Ανοιχτες εκπαιδευτικες ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Το «Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» (Photodentro Open Educational Practices) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Αποτελεί ένα από τα αποθετήρια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της «οικογένειας» Φωτόδεντρο και είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/oep.

Στο χώρο αυτό, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας μπορούν να αναρτήσουν και να διαμοιράσουν ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου καθώς και να αναζητήσουν αναρτημένες εκπαιδευτικές πρακτικές άλλων χρηστών.

Στόχος του αποθετηρίου είναι η συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα καινοτόμων ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών που προτείνονται από την εκπαιδευτική κοινότητα και αφορούν σε αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη διαδικασία μάθησης.

Όλες οι εκπαιδευτικές πρακτικές διατίθενται ελεύθερα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA, στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και της προώθησης της χρήσης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) στα σχολεία.
Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις για το Αποθετήριο «Φωτόδεντρο / Ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές»

Δείτε τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο / Ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές»
Δείτε το Διαγωνισμό Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που διενεργείται στο πλαίσιο της Δράσης «Συμμετέχω» του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» ή μεταβείτε στον ιστότοπο της δράσης «Συμμετέχω» (i-participate.gr) για περισσότερες πληροφορίες.

Τι είναι μία καλή ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου;

Μία καλή Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων μάθησης, μέσα ή έξω από την τάξη ή σε συνδυασμό των δύο, ή/και τεχνικές διδασκαλίας, οι οποίες αξιοποιούν Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, έχουν εφαρμοστεί και προσεγγίζουν παιδαγωγική καινοτομία και δημιουργικότητα ως προς το περιεχόμενο, τους στόχους, την προσέγγιση, τις δραστηριότητες ή τη μεθοδολογία. Ο αντίκτυπος της εφαρμογής της καλής πρακτικής μπορεί να αξιολογηθεί/μετρηθεί σε επίπεδο μαθητών, συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ή στην ευρύτερη σχολική/εκπαιδευτική κοινότητα.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να υποβάλω μία Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική;

Για την υποβολή μίας Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής στο «Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» θα πρέπει να γίνετε μέλος του Αποθετηρίου.

Σε πρώτη φάση, μέλη του αποθετηρίου μπορούν να γίνουν οι εκπαιδευτικοί (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι και εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων) που είναι κάτοχοι λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδεθούν στο Αποθετήριο με τα στοιχεία του λογαριασμού τους στο ΠΣΔ και να δημιουργήσουν το προσωπικό τους δημόσιο προφίλ, έτσι ώστε να αποκτήσουν το δικαίωμα δημοσίευσης ψηφιακού υλικού και ενεργής συμμετοχής στην κοινότητα του αποθετηρίου.

Στη συνέχεια, αφού γίνει η πιστοποίηση του χρήστη, ο χρήστης οδηγείται στη σελίδα του προσωπικού του προφίλ, όπου και καλείται να το εμπλουτίσει συμπληρώνοντας ένα σύνολο προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι κατά την εγγραφή ενός χρήστη στο αποθετήριο με χρήση του λογαριασμού του στο ΠΣΔ, τα μόνα στοιχεία που ανασύρονται από τη βάση δεδομένων του ΠΣΔ είναι το όνομα και το επώνυμό του.


Τι στοιχεία πρέπει να συμπληρώσω για να υποβάλω μία Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου;

Μία Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου περιλαμβάνει τα παρακάτω αρχεία:
α. Περιγραφή της Ανοιχτής Εκπαιδευτική Πρακτικής (αρχείο pdf) – (Υποχρεωτικό)
Περιλαμβάνεται η περιγραφή της εφαρμογής της πρακτικής και η καταγραφή του αντίκτυπου από αυτήν, δηλ. τον βαθμό στον οποίο η εφαρμογή προσέγγισε τους διδακτικούς ή μαθησιακούς στόχους που είχαν τεθεί κατά τον σχεδιασμό της. Η περιγραφή θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το πρότυπο «Πρότυπο περιγραφής Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου» που παρέχεται (συμπλήρωση του αρχείου και μετατροπή του σε pdf).

β. Παρουσίαση της εκπαιδευτικής πρακτικής (αρχείο .ppt) – (Συνιστώμενο)
Πρόκειται για αρχείο παρουσίασης της Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής. Για διευκόλυνση, παρέχεται σχετικό πρότυπο «Πρότυπο παρουσίασης Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου»

γ. Συνοδευτικό – Υποστηρικτικό υλικό (.zip) – (Προαιρετικό)
Άλλο συνοδευτικό / υποστηρικτικό υλικό, το οποίο θεωρεί απαραίτητο ο/η εκπαιδευτικός για την τεκμηρίωση της πρακτικής. Μπορεί να είναι σε μορφή κειμένου, βίντεο, ήχου, κλπ ή συνδυασμός τους σε φάκελο με συμπιεσμένη μορφή.

Αφού συνδεθείτε στο «Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» επιλέξτε αρχικά τη Βαθμίδα Εκπαίδευσης στην οποία εντάσσεται η ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική και αναρτήστε τα παραπάνω αρχεία. Στη συνέχεια, καλείστε να συμπληρώσετε συγκεκριμένα πεδία περιγραφής της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής, με στόχο την εύκολη αναζήτησή της. Περιλαμβάνονται: τίτλος, λέξεις κλειδιά, σύντομη περιγραφή της Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής, θεματική περιοχή/θεματική ενότητα, τύπος εκπαιδευτικής πρακτικής.