ή
Πλοηγηθείτε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Πλοήγηση ανά βαθμίδα
ΒΑΘΜΙΔΑ
Πλοήγηση ανά θεματική περιοχή
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Πλοήγηση με βάση τον τύπο του μαθησιακού αντικειμένου
ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Φίλτρα
ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ
ή
Photodentro OEP v3.0 | powered by DSpace open source repository software
| ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ / ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ; ΑΡΧΗ  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ / Ανοιχτες εκπαιδευτικες ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Το «Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» (Photodentro Open Educational Practices) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Αποτελεί ένα από τα αποθετήρια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της «οικογένειας» Φωτόδεντρο και είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/oep.

Στο χώρο αυτό, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας μπορούν να αναρτήσουν και να διαμοιράσουν ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές καθώς και να αναζητήσουν αναρτημένες εκπαιδευτικές πρακτικές άλλων χρηστών.

Στόχος του αποθετηρίου είναι η συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση καινοτόμων ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών που προτείνονται από την εκπαιδευτική κοινότητα και αφορούν κυρίως σε αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη διαδικασία μάθησης, καθώς και σε καινοτόμες διδακτικές παρεμβάσεις και δράσεις σε συγκριμένα γνωστικά πεδία, όπως αυτό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Όλες οι εκπαιδευτικές πρακτικές διατίθενται ελεύθερα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA, στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και της προώθησης της χρήσης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) στα σχολεία.
Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις για το Αποθετήριο «Φωτόδεντρο / Ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές»

Δείτε τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο / Ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές»

Δείτε τον 1ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Καλών Εκπαιδευτικών Πρακτικών
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
«Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία»
που διενεργείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
SAME WORLD

Κλιματική Αλλαγή | Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη | Περιβαλλοντική Μετανάστευση

ΝΕΑ Η προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό έληξε.
Δείτε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.


Τι είναι μία καλή ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική;

Μία καλή Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική είναι μια διδακτική παρέμβαση ή τεχνική που έχει υλοποιηθεί σε κάποιο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και η οποία αξίζει να διαμοιραστεί, καθώς μεταφέρει μια επιτυχημένη διδακτική ή εκπαιδευτική εμπειρία. Συνήθως περιλαμβάνει ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με μαθητές, οι οποίες υλοποιήθηκαν μέσα ή έξω από την τάξη, είτε στο πλαίσιο σύντομων διδακτικών παρεμβάσεων (διάρκειας λίγων διδακτικών ωρών) είτε στο πλαίσιο πιο μακροπρόθεσμων σχολικών προγραμμάτων / projects (διάρκειας μερικών εβδομάδων ή μηνών).

Τι είναι μία καλή ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου;

Μια καλή ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, αξιοποιεί Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους και προσεγγίζει παιδαγωγική καινοτομία και δημιουργικότητα ως προς το περιεχόμενο, τους στόχους, την προσέγγιση, τις δραστηριότητες ή τη μεθοδολογία. Ο αντίκτυπος της εφαρμογής της καλής πρακτικής μπορεί να αξιολογηθεί/μετρηθεί σε επίπεδο μαθητών, συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ή στην ευρύτερη σχολική/εκπαιδευτική κοινότητα.

Τι είναι μία καλή ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη;

Μια καλή εκπαιδευτική πρακτική Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη έχει καινοτόμο παιδαγωγική προσέγγιση, περιλαμβάνοντας διδακτικές στρατηγικές που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και τη συνεργασία του σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα, καλλιεργεί στους μαθητές δεξιότητες όπως κριτική σκέψη, ικανότητα δράσης και ικανότητα διασαφήνισης αξιών και προωθεί την έννοια της αειφορίας, εστιάζοντας σε κρίσιμες διαστάσεις της, όπως η αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε τοπικές και παγκόσμιες πτυχές του θέματος και η διερεύνηση των βαθύτερων αιτιών των ζητημάτων της αειφορίας, ενώ έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στους μαθητές, στο σχολείο ή/και στην ευρύτερη κοινότητα.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να υποβάλω μία Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική;

Για την υποβολή μίας Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής στο «Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» θα πρέπει να γίνετε μέλος του Αποθετηρίου.

Σε πρώτη φάση, μέλη του αποθετηρίου μπορούν να γίνουν οι εκπαιδευτικοί (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι και εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων) που είναι κάτοχοι λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδεθούν στο Αποθετήριο με τα στοιχεία του λογαριασμού τους στο ΠΣΔ και να δημιουργήσουν το προσωπικό τους δημόσιο προφίλ, έτσι ώστε να αποκτήσουν το δικαίωμα δημοσίευσης ψηφιακού υλικού και ενεργής συμμετοχής στην κοινότητα του αποθετηρίου.

Στη συνέχεια, αφού γίνει η πιστοποίηση του χρήστη, ο χρήστης οδηγείται στη σελίδα του προσωπικού του προφίλ, όπου και καλείται να το εμπλουτίσει συμπληρώνοντας ένα σύνολο προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι κατά την εγγραφή ενός χρήστη στο αποθετήριο με χρήση του λογαριασμού του στο ΠΣΔ, τα μόνα στοιχεία που ανασύρονται από τη βάση δεδομένων του ΠΣΔ είναι το όνομα και το επώνυμό του.


Τι στοιχεία πρέπει να συμπληρώσω για να υποβάλω μία Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική;

Μία Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική περιλαμβάνει τα παρακάτω αρχεία:
α. Περιγραφή της Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής (αρχείο pdf) – (Υποχρεωτικό)
Περιγράφεται η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση, τεχνική, ή μεθοδολογία, το πλαίσιο στο οποίο υλοποιήθηκε, τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος που είχε, καθώς και δυνατότητα επέκτασης και προσαρμογής της ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίησή της και από άλλους εκπαιδευτικούς, σε παρόμοιο ή διαφορετικό πλαίσιο. Η περιγραφή της Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο που παρέχεται ανάλογα με την κατηγορία όπου ανήκει (συμπλήρωση του αντίστοιχου αρχείου και μετατροπή του σε pdf).
β. Παρουσίαση της εκπαιδευτικής πρακτικής (αρχείο .ppt) – (Συνιστώμενο)
Πρόκειται για αρχείο παρουσίασης της Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής.

Για τις Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές στην κατηγορία «Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» παρέχεται σχετικό πρότυπο.

γ. Συνοδευτικό – Υποστηρικτικό υλικό (.zip) – (Προαιρετικό)
Άλλο συνοδευτικό / υποστηρικτικό υλικό, όπως κείμενο, βίντεο, ηχητικά αρχεία, κλπ τα οποία κρίνονται σημαντικά για την ολοκληρωμένη τεκμηρίωση της πρακτικής. Κατατίθενται ως ένα σε αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή (.zip).

Αφού συνδεθείτε στο «Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» επιλέξτε αρχικά την κατηγορία στην οποία εντάσσεται η ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική και αναρτήστε τα αντίστοιχα αρχεία. Στη συνέχεια, καλείστε να συμπληρώσετε συγκεκριμένα πεδία περιγραφής της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής, με στόχο την εύκολη αναζήτησή της. Περιλαμβάνονται: τίτλος, λέξεις κλειδιά, σύντομη περιγραφή της Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής, θεματική περιοχή/θεματική ενότητα, βαθμίδα εκπαίδευσης και τάξη.