Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Το γυμνό στη σύγχρονη τέχνηΦύλλο εργασίας(αρχείο .docx)
  2. Έκθεση έργων ζωγραφικής Παρουσίαση
  3. Τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά (αρχείο .docx)
  4. Βιογραφικό(αρχείο .docx)
  5. Κυβισμός(αρχείο .docx)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Μανέ, Ολυμπία

ΕΙΚΟΝΑ 1

Μανέ, Ολυμπία

Μοντιλιάνι,Ξαπλωμένο γυμνό από πίσω

ΕΙΚΟΝΑ 2

Μοντιλιάνι,Ξαπλωμένο γυμνό από πίσω

Σεζάν, σύγχρονη Ολυμπία

ΕΙΚΟΝΑ 3

Σεζάν, σύγχρονη Ολυμπία