ή
Πλοηγηθείτε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Πλοήγηση ανά συλλογή
ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Πλοήγηση ανά θεματική περιοχή
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Πλοήγηση με βάση τoν τύπο του μαθησιακού αντικειμένου
ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φίλτρα
ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ
ή

| ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΑΡΧΗ  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > e-yliko ΧΡΗΣΤΩΝ

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι το Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Αποτελεί ένα από τα αποθετήρια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της «οικογένειας» Φωτόδεντρο και είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc.

Στο χώρο αυτό εκπαιδευτικοί και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας μπορούν να αναρτούν τα δικά τους μαθησιακά αντικείμενα ή να αναζητούν μαθησιακά αντικείμενα άλλων χρηστών.

Το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» έχει αντικαταστήσει μέρος της υπηρεσίας της Εκπαιδευτικής Πύλης (e-yliko) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει μαθησιακά αντικείμενα (δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση), όπως πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις, εκπαιδευτικά σενάρια/σχέδια μαθήματος και άλλα, τα οποία έχουν αναπτύξει μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και επιθυμούν να τα διαθέσουν σε αυτήν.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία ενεργή κοινότητα ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπου εκπαιδευτικοί (επώνυμα και έχοντας δημόσιο προφίλ) θα αναρτούν και θα μοιράζονται το δικό τους ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, θα αξιολογούν και θα ανταλλάσσουν απόψεις.

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις για το Αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών»

Δείτε τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών»

Πώς μπορώ να συνδεθώ στο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών»;

Για να καταθέσετε ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο πρέπει να γίνετε μέλη του «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών». Στην παρούσα φάση, μέλη του αποθετηρίου μπορούν να γίνουν οι εκπαιδευτικοί Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι και εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων) που είναι κάτοχοι λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Στην πορεία λειτουργίας του αποθετηρίου, θα δοθεί η δυνατότητα και σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με εκπαιδευτικό έργο και εμπειρία στην παραγωγή εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού, που θα είναι κάτοχοι λογαριασμού οποιουδήποτε ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Επιπλέον, άτομα με διδακτική εμπειρία και εκπαιδευτικό έργο που δεν ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη, εφόσον προηγηθεί σύσταση για το άτομό τους από δύο πιστοποιημένους χρήστες - Εκπαιδευτικούς του αποθετηρίου.

Τι περιεχόμενο μπορώ να καταθέσω στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών»;

Στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» μπορείτε να καταθέσετε μαθησιακά αντικείμενα, δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση, όπως πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις, εκπαιδευτικά σενάρια/σχέδια μαθήματος, κ.α.. που έχετε δημιουργήσει και τα οποία επιθυμείτε να τα διαθέσετε για ελεύθερη χρήση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Σε ποια μορφή αναμένεται να αναρτηθούν τα μαθησιακά αντικείμενα στο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών»;

Διακρίνονται δύο περιπτώσεις :
1. Το μαθησιακό αντικείμενο αποτελείται από ένα αρχείο. Παραδείγματα: το μαθησιακό αντικείμενο είναι ένα swf flash αρχείο ή ένα java applet, ή ένα βίντεο, μία εικόνα, ή ένα αρχείο που παράγεται από ένα λογισμικό όπως ένα .ip αρχείο.
2. Το μαθησιακό αντικείμενο αποτελείται από περισσότερα από ένα αρχεία. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα συμπιεσμένο αρχείο .zip (προτίμηση .zip, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι μορφές .rar, .7z κλπ). Το αρχείο .zip θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
  • Τα ονόματα (filenames) όλων των αρχείων που περιέχονται στο zip να είναι γραμμένα μόνο με λατινικούς χαρακτήρες. Δηλαδή δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται ελληνικοί χαρακτήρες, κενά ή ειδικοί χαρακτήρες.
  • Για τη δημιουργία του .zip θα πρέπει να επιλεγούν και να συμπιεστούν τα ίδια τα αρχεία και όχι ο φάκελος που τα περιλαμβάνει.
  • Εφόσον για το μαθησιακό αντικείμενο υπάρχει μία κεντρική html σελίδα (που αποτελεί την πλοηγό σελίδα), αυτή θα πρέπει να ονομάζεται index.html (ή index.htm) ώστε να αναγνωρίζεται από το σύστημα.

Τι άλλα αρχεία απαιτούνται να συνοδεύουν το μαθησιακό αντικείμενο που θα αναρτήσω στο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών»;

1. Για κάθε μαθησιακό αντικείμενο είναι απαραίτητο να αναρτήσετε ένα εικονίδιο (thumbnail) το οποίο θα εμφανίζεται τόσο στη λίστα των αντικειμένων όσο και στη σελίδα του αντικειμένου. Το εικονίδιο θα πρέπει να είναι εικόνα με μορφότυπο jpg, jpeg, png ή gif. Το όνομα του αρχείου θα πρέπει να έχει μόνο λατινικούς χαρακτήρες. Η εικόνα θα πρέπει να είναι τετράγωνη και με έχει ελάχιστη διάσταση 500 x 500 pixels.
2. Εάν ένα μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει («να τρέξει») απ’ ευθείας μέσα σε περιβάλλον φυλλομετρητή (browser), τότε, επιλέγοντας το εικονίδιό του στο Φωτόδεντρο, το μαθησιακό αντικείμενο θα «τρέχει» απ’ ευθείας. Σε αυτή την περίπτωση, δεν απαιτείται να αναρτηθεί κάποιο άλλο αρχείο.
3. Εάν ένα μαθησιακό αντικείμενο δεν μπορεί να λειτουργήσει (να «ανοίξει» ή να «τρέξει») απ’ ευθείας μέσα σε περιβάλλον φυλλομετρητή (δηλαδή για να λειτουργήσει απαιτείται να μεταφορτωθεί τοπικά), τότε επιλέγοντας ο χρήστης το εικονίδιό του στο Φωτόδεντρο θα πρέπει να εμφανίζεται μία «προεπισκόπηση» του μαθησιακού αντικειμένου (preview).

Στόχος της «προεπισκόπησης» είναι να δώσει στο χρήστη μια πρώτη ιδέα περί τίνος πρόκειται και τι περιλαμβάνει το μαθησιακό αντικείμενο, ώστε ο χρήστης να μπορεί να αποφασίσει αν θέλει ή όχι να το «κατεβάσει» τοπικά. Οι υποστηριζόμενοι τύποι αρχείου προεπισκόπησης είναι: png, jpg/jpeg, gif, swf, pdf, htm/html, mp3, mp4, flv, mov, txt. Για παράδειγμα, η προεπισκόπηση θα μπορούσε να είναι ένα μικρό βίντεο από το μαθησιακό αντικείμενο, ή μια ενδεικτική εικόνα από αυτό, ή ένα σύνολο αρχείων (.zip) με μία πλοηγό html σελίδα με περιεχόμενα και ενδεικτικές εικόνες από το μαθησιακό αντικείμενο. Για διευκόλυνση, δίνεται δείγμα (template) τέτοιας δομής αρχείων με την αντίστοιχη index.html το οποίο μπορείτε να διαμορφώσετε κατάλληλα και να λειτουργήσει ως αρχείο προεπισκόπησης. Το αρχείο προεπισκόπησης συνιστάται αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, δηλαδή το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να δημοσιευτεί και χωρίς αυτό.

Πως θα ξέρω εάν το μαθησιακό αντικείμενο που θα καταθέσω μπορεί να λειτουργήσει (να «ανοίξει» ή να «τρέξει») απ’ ευθείας μέσα σε περιβάλλον φυλλομετρητή;

Όταν αναρτήσετε το μαθησιακό αντικείμενο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», γίνεται άμεσα έλεγχος από το σύστημα και ενημερώνεστε εάν το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει (να «ανοίξει» ή να «τρέξει») απ’ ευθείας μέσα σε περιβάλλον φυλλομετρητή.