Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα

Αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» Διαδικασίες, Ροές και Κανόνες Λειτουργίας

1. Τι είναι το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών»;

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» αποτελεί το Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο χώρο αυτό εκπαιδευτικοί και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας μπορούν να αναρτούν τα δικά τους μαθησιακά αντικείμενα ή να αναζητούν μαθησιακά αντικείμενα άλλων χρηστών.
Το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» έχει αντικαταστήσει μέρος της υπηρεσίας της Εκπαιδευτικής Πύλης (e-yliko) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει μαθησιακά αντικείμενα (δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση), όπως πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις, εκπαιδευτικά σενάρια/σχέδια μαθήματος και άλλα, τα οποία έχουν αναπτύξει μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και επιθυμούν να τα διαθέσουν σε αυτήν.
Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία ενεργή κοινότητα ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπου εκπαιδευτικοί (επώνυμα και έχοντας δημόσιο προφίλ) θα αναρτούν και θα μοιράζονται το δικό τους ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, θα αξιολογούν και θα ανταλλάσσουν απόψεις.


2. Ποιος μπορεί να γίνει μέλος του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών»;

Σε πρώτη φάση, μέλη του αποθετηρίου θα μπορούν να γίνουν οι εκπαιδευτικοί Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι και εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων) που είναι κάτοχοι λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).
Στην πορεία λειτουργίας του αποθετηρίου, θα δοθεί η δυνατότητα και σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με εκπαιδευτικό έργο και εμπειρία στην παραγωγή εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού, που θα είναι κάτοχοι λογαριασμού οποιουδήποτε ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Επιπλέον, άτομα με διδακτική εμπειρία και εκπαιδευτικό έργο που δεν ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη της κοινότητας, εφόσον προηγηθεί σύσταση για το άτομό τους από δύο πιστοποιημένους χρήστες - Εκπαιδευτικούς του αποθετηρίου.


3. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για τη σύνδεση και δημιουργία προσωπικού προφίλ στο αποθετήριο;

Κάθε επισκέπτης του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», εφόσον είναι εκπαιδευτικός κάτοχος λογαριασμού του ΠΣΔ, μπορεί να συνδεθεί σε αυτό για να δημιουργήσει το προσωπικό του προφίλ και να αποκτήσει έτσι το δικαίωμα δημοσίευσης ψηφιακού υλικού και ενεργής συμμετοχής στην κοινότητα του αποθετηρίου.
Ο επισκέπτης, αφού πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτικός του ΠΣΔ, οδηγείται στη σελίδα του προσωπικού του προφίλ, όπου και καλείται να το εμπλουτίσει συμπληρώνοντας ένα σύνολο προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι κατά την εγγραφή ενός χρήστη στο αποθετήριο με χρήση του λογαριασμού του στο ΠΣΔ, τα μόνα στοιχεία που ανασύρονται από τη βάση δεδομένων του ΠΣΔ είναι το όνομα και το επώνυμό του.


4. Γιατί πρέπει να εμπλουτίσω το προσωπικό μου προφίλ;

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης - Εκπαιδευτικός του αποθετηρίου, καλείται να εμπλουτίσει το προφίλ του, εκτός από το ονοματεπώνυμό του, με ένα σύνολο προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων. Σκοπός των επιπλέον στοιχείων που ζητούνται είναι η δημιουργία προφίλ που να δίνει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της διδακτικής εμπειρίας και του έργου του χρήστη - Εκπαιδευτικού στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, κάθε χρήστης καλείται, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Στοιχεία σχετικά με την εργασιακή του εμπειρία:
  • Τη σχέση του με την εκπαίδευση/ιδιότητα: (Εκπαιδευτικός, Μέλος Ακαδημαϊκής Κοινότητας)
  • Την ειδικότητα/επιστημονικό κλάδο που ανήκει: (Φιλόλογος, Μαθηματικός, Πληροφορικής, Οικονομολόγος, κτλ.)
  • Τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία εργάζεται: (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια)
  • Το σχολείο/ίδρυμα/φορέα στο οποίο διδάσκει/εργάζεται, καθώς και αυτά στα οποία έχει διδάξει/εργαστεί στο παρελθόν
 • Πληροφορίες για τα έργα (projects) τα οποία έχει πραγματοποιήσει
 • Στοιχεία σχετικά με τα ενδιαφέροντά του
 • Πληροφορίες για τυχόν δημοσιεύσεις που έχει στο ενεργητικό του
 • Στοιχεία για επιπλέον γνώσεις ή δεξιότητες που κατέχει
Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης, αφού δημιουργήσει το προσωπικό του προφίλ, μπορεί στη συνέχεια να προχωρήσει σε δημοσίευση νέων μαθησιακών αντικειμένων τα οποία έχει δημιουργήσει, καθώς και να αξιολογήσει ή σχολιάσει δημοσιευμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο άλλων μελών της κοινότητας του αποθετηρίου.


5. Ποιος μπορεί να δει το προφίλ μου και τη δραστηριότητά μου στο αποθετήριο;

Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει ποια στοιχεία του προφίλ του επιθυμεί να είναι δημόσια ορατά και ποια θα παραμείνουν κρυφά από τους επισκέπτες του αποθετηρίου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται επιλέγοντας το εικονίδιο hide section icon στην ενότητα του προφίλ του που επιθυμεί να μην εμφανίζεται στην κοινότητα του αποθετηρίου.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η δραστηριότητα ενός εγγεγραμμένου χρήστη - Εκπαιδευτικού στο αποθετήριο, δηλαδή το σύνολο των συνεισφορών του (τα δημοσιευμένα αντικείμενά του, οι αξιολογήσεις και τα σχόλια που έχει πραγματοποιήσει), θα είναι πάντα δημόσια ορατή μέσω του προφίλ του σε οποιονδήποτε επισκέπτη του «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών».


6. Τι αναμένεται να κατατεθεί στο αποθετήριο;

Το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει μαθησιακά αντικείμενα (δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση), όπως πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις και άλλα, τα οποία έχουν δημιουργήσει μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και επιθυμούν να τα διαθέσουν σε αυτήν.
Τα μαθησιακά αντικείμενα που αναμένεται να κατατεθούν, μπορεί να είναι απλά μικρά αντικείμενα που εξυπηρετούν ένα μαθησιακό στόχο, όπως αρχεία αυτοαξιολόγησης, κείμενα (γλωσσάρια), σύντομα βίντεο, γραφήματα, εικόνες, ήχοι, ή πιο σύνθετα αντικείμενα που αποτελούν αυτόνομες μαθησιακές δραστηριότητες, όπως αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις (Java Applets, Flash κ.α.), διερευνήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εκπαιδευτικά σενάρια/σχέδια μαθήματος, κ.α..
Επισημαίνεται ότι το Ψηφιακό Αποθετήριο «Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών» είναι χώρος που φιλοξενεί τα ίδια τα μαθησιακά αντικείμενα (ψηφιακοί πόροι που τα συνθέτουν) και όχι παραπομπές (links) σε μαθησιακά αντικείμενα που βρίσκονται αναρτημένα σε άλλους ιστοτόπους ή αποθετήρια. Ως εκ τούτου, στο «Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών» αναμένεται να αναρτώνται όλα τα αρχεία που συνιστούν το μαθησιακό αντικείμενο (ψηφιακοί πόροι) και όχι απλά σελίδες που δεικτοδοτούν ή παραπέμπουν σε αυτά.


7. Ποιες είναι οι καλές πρακτικές και οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρώ κατά τη δημιουργία νέων μαθησιακών αντικειμένων;

Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να συγκεντρώνει ένας ψηφιακός πόρος για να χαρακτηριστεί ως Μαθησιακό Αντικείμενο είναι:

 • να εξυπηρετεί συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους,
 • η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του (να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε άλλα μαθησιακά πλαίσια),
 • η αυτοτέλειά του.
Επιπλέον, συστήνεται τα μαθησιακά αντικείμενα που καταθέτουν οι χρήστες:
 • να είναι ενταγμένα στα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα σπουδών,
 • να αναφέρονται σε γενικότερους στόχους που εξυπηρετεί το αντικείμενο και να εστιάζουν στη μεθοδολογική προσέγγιση της έννοιας που εξετάζεται, αποφεύγοντας τις αναφορές σε συγκεκριμένες σελίδες και ενότητες βιβλίου,
 • να αποφεύγουν τη χρήση συνδέσμων (links) προς εξωτερικές σελίδες,
 • να περιλαμβάνουν βιβλιογραφικές αναφορές.
Τέλος, κάθε χρήστης που επιθυμεί να δημοσιεύσει κάποιο μαθησιακό αντικείμενο θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιώνει ότι αυτό συμμορφώνεται με τους όρους της ενότητας “2.0 Δημοσίευση Περιεχομένου” της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου, όπως περιγράφονται εδώ.


8. Τι είναι ο τύπος μαθησιακού αντικειμένου;

Ο τύπος μαθησιακού αντικειμένου προσδιορίζει το είδος του μαθησιακού αντικειμένου με βάση την προτεινόμενη εκπαιδευτική του χρήση και επιλέγεται από μια συγκεκριμένη λίστα τιμών (διευρυμένη λίστα τύπων που βασίζεται στο πρότυπο ΙΕΕΕ LOM). Συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Τύπων Μαθησιακού Αντικειμένου (http://lrt.photodentro.edu.gr/), για ορισμούς, επεξηγήσεις και ενδεικτικά παραδείγματα.


9. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω ώστε να δημοσιεύσω ένα μαθησιακό αντικείμενο στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών»;

Για τη δημοσίευση ενός Μαθησιακού Αντικειμένου (ΜΑ) στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε σε αυτό σαν πιστοποιημένος χρήστης - Εκπαιδευτικός του ΠΣΔ.
Στη συνέχεια θα πρέπει από τον χώρο εργασίας σας να επιλέξετε “Νέο Αντικείμενο” και να ακολουθήσετε μια διαδικασία που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα βήματα: α) την υποβολή των αρχείων του ΜΑ, β) τη συμπλήρωση των στοιχείων που περιγράφουν το ΜΑ, γ) την επιλογή της άδειας χρήσης/διάθεσης για το υλικό σας και δ) τον τελικό έλεγχο της υποβολής σας, την αποδοχή ενός συνόλου όρων και προϋποθέσεων κατάθεσης υλικού και εντέλει τη δημοσίευση του μαθησιακού αντικειμένου. Στο ακόλουθο έγγραφο μπορείτε να δείτε αναλυτικά κάθε βήμα της διαδικασίας δημοσίευσης.

10. Ποιοι είναι οι Όροι και η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου;

Η επίσκεψη και χρήση του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και της Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, όπως αυτοί ορίζονται εδώ και οι οποίοι ισχύουν αμέσως μετά την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν τον κόμβο.
Οι Όροι και η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης (Acceptable Use Policy, AUP) αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους χρήστες του «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» (εγγεγραμμένους ή μη) να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίον μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του αποθετηρίου. Όλοι οι χρήστες του «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» πρέπει να συμμορφώνονται με τη συγκεκριμένη πολιτική, ο σκοπός της οποίας είναι η ενθάρρυνση της παραγωγής, διάθεσης και αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, προστατεύοντας παράλληλα τους χρήστες και τα μέλη της κοινότητας του αποθετηρίου από παράνομες ενέργειες. Ο χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι η κατάθεση του υλικού του στο αποθετήριο αποσκοπεί αποκλειστικά στη διάθεσή του στην εκπαιδευτική κοινότητα προκειμένου να υποστηριχθεί τεχνολογικά η εκπαιδευτική και η ευρύτερη μαθησιακή διαδικασία και δεν μοριοδοτείται σε περίπτωση κρίσεων ή αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.


11. Απαιτείται έγκριση για τη δημοσίευση μαθησιακού αντικειμένου;

Μόλις κάποιος πιστοποιημένος χρήστης - Εκπαιδευτικός αναρτήσει ένα ΜΑ στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» αυτό δημοσιεύεται άμεσα, φέρει την ένδειξη «Μη Ελεγμένο» και είναι κατευθείαν στη διάθεση των επισκεπτών του αποθετηρίου.


12. Τι δηλώνει η ένδειξη «Μη Ελεγμένο»;

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που ένα ΜΑ είναι δημοσιευμένο χωρίς να έχει ακόμα γίνει έλεγχος αυτού από τους διαχειριστές (moderators) του αποθετηρίου, φέρει τη σχετική ένδειξη «Μη Ελεγμένο».


13. Τι είδους έλεγχος γίνεται;

Μετά τη δημοσίευση ενός νέου μαθησιακού αντικειμένου, οι διαχειριστές του αποθετηρίου προβαίνουν σε έλεγχο αυτού, με σκοπό να επιβεβαιώσουν ότι δεν παραβαίνει τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών».

Τονίζεται ότι η έλλειψη της ένδειξης "Μη Ελεγμένο", υποδηλώνει αποκλειστικά τη συμμόρφωση του μαθησιακού αντικειμένου με τους όρους της ενότητας “2.0 Δημοσίευση Περιεχομένου” της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» και σε καμία περίπτωση δεν αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας του περιεχομένου του αντικειμένου, της παιδαγωγικής προσέγγισης που ακολουθείται ή του μετασχολιασμού αυτού.

Σημειώνεται επίσης ότι οι διαχειριστές του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» μπορούν να τροποποιούν τα στοιχεία ταξινόμησης του μαθησιακού αντικειμένου (τύπος του αντικειμένου, θεματική κατάταξη, εκπαιδευτική βαθμίδα/επίπεδο κ.ά) ώστε να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ταξινόμησης που ορίζονται στα αποθετήρια και στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Φωτόδεντρο (βλ. εγχειρίδιο χρήσης, ενότητα: Δημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού & επεξεργασία δημοσιευμένου υλικού).


14. Ποιος μπορεί να κατεβάσει τα δημοσιευμένα μαθησιακά αντικείμενα;

Λήψη ή άνοιγμα-προεπισκόπηση ενός δημοσιευμένου ΜΑ μπορούν να κάνουν όλοι οι επισκέπτες του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί εγγραφή και είσοδος σε αυτό.


15. Ποιος μπορεί να αξιολογήσει τα δημοσιευμένα μαθησιακά αντικείμενα;

Αξιολόγηση ενός δημοσιευμένου μαθησιακού αντικειμένου μπορεί να πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα μέλη του αποθετηρίου με προφίλ «Εκπαιδευτικού». Προκειμένου για την αξιολόγηση κάποιου ΜΑ, ο χρήστης «Εκπαιδευτικός» θα πρέπει να συνδεθεί στην πλατφόρμα. Συνιστάται οι εκπαιδευτικοί να έχουν μεταφορτώσει, χρησιμοποιήσει και αξιοποιήσει το συγκεκριμένο ΜΑ προτού προβούν σε αξιολόγηση αυτού, ώστε η κριτική τους να αποτελεί προστιθέμενη αξία για το αντικείμενο.

16. Με ποιο τρόπο γίνεται η αξιολόγηση περιεχομένου ενός μαθησιακού αντικειμένου;

Μέλη του αποθετηρίου, που έχουν υποστηρίξει τη διδασκαλία τους ή οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, με την αξιοποίηση κάποιου ΜΑ, μπορούν (και καλούνται) να αξιολογήσουν την ποιότητα περιεχομένου του ΜΑ, την ευκολία - ή μη - εφαρμογής και χρησιμοποίησής του, τόσο από τον εκπαιδευτή όσο και από τον εκπαιδευόμενο, σε ένα μάθημα, καθώς και την αποτελεσματικότητά του.
Για την αξιολόγηση του αντικειμένου χρησιμοποιείται το σύμβολο αστέρι με μέγιστη τιμή βαθμολόγησης τα 5 αστέρια και διαβάθμιση όπως ορίζεται παρακάτω:

 • five stars Εξαιρετικό
 • four stars Προτεινόμενο
 • three stars Καλό
 • two stars Ανεπαρκές
 • one star Κακό

Η συνολική αξία του ΜΑ θα προκύπτει από την αξιολόγηση στους επιμέρους τομείς:

 • την ποιότητα περιεχομένου του πόρου (content quality)
 • την ευκολία χρήσης (ease of use)
 • την αποτελεσματικότητα του πόρου (effectiveness)

Τυχόν σχόλια που αφορούν το υλικό είναι ευπρόσδεκτα και αναγκαία ώστε να διευκολυνθούν και οι υπόλοιποι χρήστες που θα ενδιαφερθούν να χρησιμοποιήσουν το εν λόγω υλικό.


17. Ποιος μπορεί να σχολιάσει δημοσιευμένα μαθησιακά αντικείμενα;

Κάθε πιστοποιημένο μέλος – Εκπαιδευτικός του αποθετηρίου μπορεί να αφήσει σχόλιο για οποιοδήποτε δημοσιευμένο μαθησιακό αντικείμενο (ΜΑ) έχει μεταφορτώσει, χρησιμοποιήσει και αξιοποιήσει είτε μέσα στην τάξη είτε κατά τη διάρκεια μιας ευρύτερης μαθησιακής διαδικασίας. Ο εγγεγραμμένος χρήστης υπό τη μορφή σχολίου (comment comment icon ) έχει τη δυνατότητα να εκφράσει οποιαδήποτε ιδέα, απορία ή προβληματισμό προέκυψε κατά τη χρήση του ΜΑ.
Σκοπός του σχολιασμού είναι η ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και ιδεών ώστε να διευκολυνθεί η διάδοση και αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε καμία περίπτωση η με οποιονδήποτε τρόπο προσπάθεια επιβολής προσωπικών απόψεων, προσβολής προσωπικοτήτων και/ ή ανάδειξης συγκεκριμένων δημιουργών/έργων.


18. Πότε ένα σχόλιο είναι αποδεκτό;

Τα μέλη της κοινότητας «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» παροτρύνονται να εισάγουν σχόλια που είναι εποικοδομητικά, θέτουν νέους προβληματισμούς, παρουσιάζουν μια διαφορετική οπτική ή εκδοχή αξιοποίησης και χρήσης των μαθησιακών αντικειμένων, προσθέτουν νέες πληροφορίες, επεξηγούν με διαφορετικό τρόπο και προσέγγιση τεχνικές και έννοιες που πραγματεύονται τα αντικείμενα, φροντίζοντας πάντα να ακολουθούν την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου.


19. Πότε ένα σχόλιο είναι μη αποδεκτό;

Σχόλιο που κριθεί εκτός θέματος, ανάρμοστο, εριστικό, υβριστικό ή προσβλητικό και που γενικότερα παραβαίνει τους όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου, μπορεί να αναφερθεί ως ακατάλληλο από άλλους πιστοποιημένους χρήστες («Αναφορά ως ακατάλληλο» report comment icon).
Δύο1 αρνητικές αναφορές από μέλη της κοινότητας, έχουν ως αποτέλεσμα την αποδημοσίευση του σχολίου με ταυτόχρονη ενημέρωση τόσο των διαχειριστών (moderators) όσο και του χρήστη που εξέφρασε το σχόλιο. Οι διαχειριστές του αποθετηρίου διατηρούν το δικαίωμα να επαναφέρουν σχόλια χρηστών που διαγράφηκαν, αν και εφόσον διαπιστώσουν αβάσιμη αναφορά.
Οι χρήστες που επιθυμούν να αναφέρουν κάποιο σχόλιο, θα πρέπει πρώτα να έχουν αναγνώσει και κατανοήσει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου.

1 Ο αριθμός των αρνητικών αναφορών που αποδημοσιεύει ένα σχόλιο είναι μεταβλητός και παραμετροποιείται από τους διαχειριστές της πλατφόρμας ανάλογα με τον πλήθος των χρηστών και την επισκεψιμότητα της πλατφόρμας.


20. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αποδημοσιευθεί κάποιο μαθησιακό αντικείμενο;

Ένα δημοσιευμένο ΜΑ δύναται να αποδημοσιευθεί αν διαπιστωθεί από τους διαχειριστές (moderators) του αποθετηρίου ότι παραβαίνει τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών». Οι διαχειριστές προβαίνουν σε σχετικό έλεγχο κάθε ΜΑ μετά τη δημοσίευσή του. Επιπλέον, κάθε δημοσιευμένο ΜΑ μπορεί να κριθεί από τους πιστοποιημένους χρήστες – «Εκπαιδευτικούς» του αποθετηρίου. Αν υπάρξουν δύο2 αρνητικές επισημάνσεις («Αναφορά ως ακατάλληλο» ) για ένα ΜΑ, αυτό αποδημοσιεύεται και ενημερώνονται σχετικά τόσο οι διαχειριστές του αποθετηρίου όσο και ο δημιουργός-καταθέτης. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος-κρίση ενός ΜΑ σχετίζεται μόνο με το αν το ΜΑ συμμορφώνεται με τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου, και δεν αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας του περιεχομένου του, της παιδαγωγικής προσέγγισης που ακολουθείται ή του μετασχολιασμού του. Οι διαχειριστές του αποθετηρίου διατηρούν το δικαίωμα να επαναφέρουν ΜΑ χρηστών που αποδημοσιεύθηκαν, αν και εφόσον διαπιστώσουν αβάσιμη αναφορά. Στην περίπτωση αυτή, το ΜΑ επιστρέφει στη λίστα “Ημιτελείς αναρτήσεις” του χώρου εργασίας του δημιουργού-καταθέτη, από όπου μπορεί να το επεξεργαστεί και να το δημοσιεύσει εκ νέου.

2 Ο αριθμός των αρνητικών αναφορών που αποδημοσιεύει ένα ΜΑ είναι μεταβλητός και παραμετροποιείται από τους διαχειριστές της πλατφόρμας ανάλογα με τον πλήθος των χρηστών και την επισκεψιμότητα της πλατφόρμας.


21. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αποκλειστεί ο λογαριασμός ενός χρήστη;

Οι διαχειριστές του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν/περιορίσουν το λογαριασμό ενός χρήστη που είτε κάποιο σχόλιο είτε το δημοσιευμένο υλικό του έχουν επισημανθεί ως ακατάλληλα (σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στις ερωτήσεις 11 και 12). Πιο συγκεκριμένα, ένας τέτοιος χρήστης θα αποκλείεται από τη δυνατότητα σχολιασμού, αξιολόγησης και ανάρτησης ΜΑ, σύμφωνα με τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» όπως περιγράφονται εδώ.