Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα

Όροι και Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών»

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, στο εξής αναφερόμενου ως αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που ακολουθούν, οι οποίοι ισχύουν αμέσως μετά την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν. Οι όροι και η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης (Acceptable Use Policy, AUP) αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους χρήστες του «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» (εγγεγραμμένους ή μη) να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του αποθετηρίου. Όλοι οι χρήστες του «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» πρέπει να συμμορφώνονται με τη συγκεκριμένη πολιτική, ο σκοπός της οποίας είναι η ενθάρρυνση της παραγωγής, διάθεσης και αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, προστατεύοντας παράλληλα τους χρήστες και τα μέλη της κοινότητας του αποθετηρίου από παράνομες ενέργειες.


1. Αποδεκτή Χρήση

 1. 1.1. Η χρήση του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» υπόκειται στις διατάξεις των ελληνικών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών. Όλο το υλικό το οποίο περιέχεται στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» διατίθεται στους χρήστες του αυστηρά για τους σκοπούς που ορίζει η εκάστοτε άδεια χρήσης (Βλ. ενότητα “3.0 Άδεια Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας Creative Commons”).
 2. 1.2. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών του αποθετηρίου με σκοπό την πρόκληση ή την προσπάθεια πρόκλησης βλάβης σε ανήλικους.
 3. 1.3. Δεν επιτρέπεται η χρήση του υλικού και των υπηρεσιών του αποθετηρίου για την πραγματοποίηση ενεργειών εξαπάτησης με σκοπό την αγορά ή την πώληση υλικού ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών».
 4. 1.4. Δεν επιτρέπεται η συλλογή είτε χειρωνακτικά είτε μέσω αυτoματοποιημένων διαδικασιών (harvesting) του υλικού του αποθετηρίου με σκοπό την ανάρτησή του σε οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων και τη διάθεσή του στο ευρύ κοινό.
 5. 1.5. Δεν επιτρέπεται η συλλογή είτε χειρωνακτικά είτε μέσω αυτoματοποιημένων διαδικασιών (harvesting) των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων μελών του αποθετηρίου.
 6. 1.6. Οι χρήστες/επισκέπτες/μέλη του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» συμφωνούν να μην κάνουν κακόβουλη χρήση αυτού ή παρεμβολές στις υπηρεσίες, τους servers ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του αποθετηρίου.


2. Δημοσίευση Περιεχομένου

 1. 2.1. Σε περίπτωση κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού στο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» θεωρείται δεδομένο ότι οι χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του αποθετηρίου για:
  α) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, παραπλανητικό, αναληθές, ψευδές, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, είναι ακατάλληλο για ανήλικους ή δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο, προκαλεί συναισθήματα οργής, ή συνιστά ποινικό αδίκημα.
  β) Ανάρτηση στοιχείων και περιεχομένου που προσβάλλει τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» και του Διαδικτύου γενικότερα, δεν σέβεται τους νόμους, τα χρηστά ήθη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες ή αντιβαίνει στους ελληνικούς και διεθνείς νόμους και στα ήθη χρήσης του Διαδικτύου.
  γ) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή περιεχομένου/λογισμικού το οποίο προωθεί ή διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή υπηρεσίες, άμεσα ή έμμεσα, έστω και αν αυτά έχουν σχέση με την εκπαίδευση (π.χ. βιβλία).
  δ) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, παιχνιδιών, animation, σχεδίων μαθημάτων, κ.α.) από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο και παραβιάζει εμπράγματα δικαιώματα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε ατόμου ή φορέα.
 2. 2.2. Σε περίπτωση παραβίασης του παραπάνω άρθρου §2.1 και ειδικά στις περιπτώσεις (α) (β) και (γ), οι διαχειριστές του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» διατηρούν το δικαίωμα περιορισμού και/ή τερματισμού του λογαριασμού του χρήστη καθώς και/ή της πρόσβασης στις υπηρεσίες του αποθετηρίου χωρίς απαραίτητα προηγούμενη προειδοποίηση του χρήστη.
 3. 2.3. Οι χρήστες του αποθετηρίου θα πρέπει να καταβάλλουν επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων, τα οποία μπορεί να βλάψουν το δικτυακό τόπο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» ή άλλους χρήστες του Διαδικτύου.
 4. 2.4. Με στόχο να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στο μέλλον με συνδέσμους που δεν λειτουργούν (broken links) ή με σελίδες που περιλαμβάνουν διαφημιστικό ή ανάρμοστο περιεχόμενο, οι χρήστες του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν στις αναρτήσεις τους συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους ή πόρους. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η χρήση εξωτερικών συνδέσμων μόνο για τα εκπαιδευτικά σενάρια – σχέδια μαθήματος, όταν οι σύνδεσμοι αυτοί σχετίζονται με τις προτεινόμενες δραστηριότητες.
  Κατ’ εξαίρεση, επίσης, στα μαθησιακά αντικείμενα που υποβάλλονται είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται εξωτερικοί σύνδεσμοι ως αναφορές και μόνο (π.χ. ως βιβλιογραφία ή ως «δείτε επίσης …»), αλλά μόνο προς ιστοτόπους επιστημονικών φορέων, περιοδικών, συνεδρίων ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πολιτισμικών φορέων (όπως μουσείων) ή προς αποθετήρια και ιστοτόπους της λίστας που θα βρείτε εδώ.
  Επισημαίνεται ότι το Ψηφιακό Αποθετήριο «Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών» είναι χώρος που φιλοξενεί τα ίδια τα μαθησιακά αντικείμενα (ψηφιακοί πόροι που τα συνθέτουν) και όχι παραπομπές (links) σε μαθησιακά αντικείμενα που βρίσκονται αναρτημένα σε άλλους ιστοτόπους ή αποθετήρια. Ως εκ τούτου, στο «Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών» αναμένεται να αναρτώνται όλα τα αρχεία που συνιστούν το μαθησιακό αντικείμενο (ψηφιακοί πόροι) και όχι απλά σελίδες που δεικτοδοτούν ή παραπέμπουν σε αυτά.
 5. 2.6. Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω όρων είναι οι προτείνοντες εκπαιδευτικό υλικό και όχι οι διαχειριστές του «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», οι οποίοι ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρουν για τυχόν ζημία του επισκέπτη από την κακή χρήση είτε του δικτυακού τόπου, είτε των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτόν.
 6. 2.7. Οι διαχειριστές του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» δικαιούνται να διαγράφουν/αποδημοσιεύουν υλικό χρηστών, το οποίο παραβιάζει τους παραπάνω όρους, τις κείμενες διατάξεις, την πνευματική ιδιοκτησία άλλων ή γενικά είναι επιβλαβές για την κοινότητα του αποθετηρίου, στην περίπτωση που θα γίνει αντιληπτό ή θα υπάρξει αποδεδειγμένη αναφορά.
 7. 2.8. Οι διαχειριστές του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν τα στοιχεία ταξινόμησης του μαθησιακού αντικειμένου (τύπος του αντικειμένου, θεματική κατάταξη, εκπαιδευτική βαθμίδα/επίπεδο κ.ά) ώστε να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ταξινόμησης που ορίζονται στα αποθετήρια και στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Φωτόδεντρο (βλ. εγχειρίδιο χρήσης, ενότητα: Δημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού & επεξεργασία δημοσιευμένου υλικού).


3. Δημοσίευση Σχολίων

 1. 3.1. Οι χρήστες του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» απαγορεύεται να αναρτούν σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά, ρατσιστικά, παραβιάζουν την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, είναι ακατάλληλα για ανήλικους ή δύναται να προκαλέσουν βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο, προκαλούν συναισθήματα οργής, συνιστούν ποινικό αδίκημα, ή ενθαρρύνουν το είδος συμπεριφοράς που περιγράφηκε ως άνω, προωθούν ή διαφημίζουν εμπορικά προϊόντα ή υπηρεσίες, άμεσα ή έμμεσα, έστω και αν αυτά έχουν σχέση με την εκπαίδευση (π.χ. βιβλία).
 2. 3.2. Οι διαχειριστές του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν/αποδημοσιεύουν σχόλια χρηστών που παραβιάζουν τους όρους του παραπάνω άρθρου §3.1 ή γενικά είναι επιζήμια για την κοινότητα του αποθετηρίου, στην περίπτωση που θα γίνει αντιληπτό ή θα υπάρξει αποδεδειγμένη αναφορά από μέλη της κοινότητας, χωρίς ωστόσο να υποχρεούνται να ελέγχουν το σύνολο ή μη των αναρτήσεων/σχολίων.
 3. 3.3. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παραπάνω άρθρου §3.1 οι διαχειριστές του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» διατηρούν το δικαίωμα περιορισμού και/ή τερματισμού του λογαριασμού του χρήστη καθώς και/ή της πρόσβασης στις υπηρεσίες του αποθετηρίου χωρίς απαραίτητα προηγούμενη προειδοποίηση του χρήστη.
 4. 3.4. Η ανάρτηση θεμάτων συζήτησης ή σχολίων που δεν σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία, είναι εκτός θέματος και αβάσιμα, θεωρούνται μορφές spamming και για αυτό αφαιρούνται. Οι διαχειριστές του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» διατηρούν του δικαίωμα να διαγράφουν/αποδημοσιεύουν σχόλια χρηστών που παραβιάζουν τον όρο αυτό εφόσον αυτά μειώνουν την αξία του αποθετηρίου στα μέλη του, χωρίς ωστόσο να υποχρεούνται να ελέγχουν το σύνολο ή μη των αναρτήσεων/σχολίων.


4. Άδεια Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας Creative Commons

 1. 4.1. Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» αναγνωρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση των μελών της κοινότητας που συμμετέχουν με την προσφορά των ψηφιακών τους αγαθών στην οικοδόμηση και τη βιωσιμότητα του αποθετηρίου και των υπηρεσιών του. Για την προστασία των μελών και των συνεισφορών τους στην κοινότητα, το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» έχει υιοθετήσει την άδεια προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας Creative Commons, σύμφωνα με την οποία οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν υπό ποιες συνθήκες θα διαθέσουν το έργο τους στο Διαδίκτυο:
  α) Για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης, με αναφορά στο δημιουργό ή το δικαιούχο της άδειας και συναίνεση διανομής με την ίδια ή παρόμοια άδεια οποιουδήποτε παράγωγου του πρωτότυπου έργου (CC BY-NC-SA 3.0 GR).
  β) Για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης, με αναφορά στο δημιουργό ή το δικαιούχο της άδειας και μη συναίνεση διασκευής, τροποποίησης ή με άλλο τρόπο δημιουργίας παράγωγου έργου (CC BY-NC-ND 3.0 GR).
  γ) Για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, υπό την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης, με αναφορά στο δημιουργό ή το δικαιούχο της άδειας, και κανέναν άλλον πρόσθετο περιορισμό (CC BY-NC 3.0 GR).


5. Επιβολή Πολιτικής

 1. 5.1. Κάθε μαθησιακό αντικείμενο που δημοσιεύεται από κάποιο χρήστη φέρει αρχικά την ένδειξη “Μη Ελεγμένο” έως ότου οι διαχειριστές του αποθετηρίου επιβεβαιώσουν ότι αυτό συμμορφώνεται με τους όρους της ενότητας “2.Δημοσίευση Περιεχομένου”. Τονίζεται ότι η μη ύπαρξη ένδειξης "Μη Ελεγμένο", υποδηλώνει αποκλειστικά τη συμμόρφωση του μαθησιακού αντικειμένου με τους όρους της ενότητας 2 και σε καμία περίπτωση την έγκριση του περιεχομένου του από τους διαχειριστές του αποθετηρίου.
 2. 5.2. Μαθησιακό αντικείμενο ή σχόλιο που παραβιάζει κάποιον από τους όρους της ενότητας «2. Δημοσίευση Περιεχομένου» ή «3. Δημοσίευση Σχολίων» μπορεί να αναφερθεί (report) ως ακατάλληλο από τα μέλη της κοινότητας του αποθετηρίου.
 3. 5.3. Στην περίπτωση που εντοπιστεί οποιουδήποτε είδους παραβίαση των όρων της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης οι χρήστες καλούνται να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές του αποθετηρίου στο photodentro@cti.gr παρέχοντας πληροφορίες, όπως την ώρα και μέρα της εν λόγω παραβίασης, το όνομα του χρήστη ή το url του αντικειμένου όπου διαπιστώνεται η παραβίαση.
 4. 5.4. Μαθησιακό αντικείμενο ή σχόλιο για το οποίο έχουν γίνει αναφορές ακαταλληλότητας από 2 (δύο) τουλάχιστον μέλη της κοινότητας του «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», αυτόματα θα αποδημοσιεύεται/διαγράφεται.
 5. 5.5. Οι διαχειριστές του αποθετηρίου διατηρούν το δικαίωμα να αποδημοσιεύουν/διαγράφουν μαθησιακά αντικείμενα ή σχόλια που έχουν αποδεδειγμένα αναφερθεί σαν ακατάλληλα σύμφωνα με τις ως άνω διαδικασίες.
 6. 5.6. Οι διαχειριστές του αποθετηρίου διατηρούν το δικαίωμα να απορρίπτουν τις ως άνω αναφορές εφόσον αυτές κριθούν αβάσιμες σύμφωνα με τους όρους της ενότητας «2.Δημοσίευση Περιεχομένου» ή «3. Δημοσίευση Σχολίων» της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εν λόγω μαθησιακά αντικείμενα/σχόλια δύνανται να δημοσιεύονται εκ νέου.


6. Προσωπικά Δεδομένα

 1. 6.1. Οι χρήστες, κατά την εγγραφή τους στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» με τη χρήση του λογαριασμού τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), συναινούν ότι τα μόνα στοιχεία που ανασύρονται από τη βάση δεδομένων του ΠΣΔ είναι το όνομα και το επώνυμό τους.
 2. 6.2. Τα στοιχεία (credentials) που ζητούνται για τη σύνδεση των χρηστών στο αποθετήριο αποσκοπούν στη διαπίστευση της εκπαιδευτικής τους ιδιότητας και είναι απολύτως εμπιστευτικά.
 3. 6.3. Οι χρήστες του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες που έχουν καταχωρίσει στο προφίλ τους (εκτός από τις ενότητες για τις οποίες έχει επιλεγεί η απόκρυψή τους), καθώς και όλες οι τυχόν αξιολογήσεις και τα σχόλια σε υλικό τρίτων που έχουν καταθέσει, είναι δημόσια και ανοιχτά σε όλους. Ως εκ τούτου δεν αποτελούν εμπιστευτικά στοιχεία που διέπονται από τους νόμους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 4. 6.4. Το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» δεν ευθύνεται για τυχόν εμφάνιση προσωπικών δεδομένων τα οποία εμφανίζονται στις δικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης.
 5. 6.5. Οι χρήστες του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» συμφωνούν ότι οι διαχειριστές του αποθετηρίου διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στον προσωπικό τους λογαριασμό σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται τεχνικοί και/ή λειτουργικοί λόγοι.
 6. 6.6. Οι χρήστες του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» συμφωνούν να διατηρούν επικαιροποιημένα τα στοιχεία του λογαριασμού τους. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες που έχουν εισαγάγει είναι ψευδείς ή/και ανακριβείς, οι διαχειριστές του αποθετηρίου διατηρούν το δικαίωμα περιορισμού και/ή τερματισμού του λογαριασμού τους καθώς και/ή της πρόσβασης στις υπηρεσίες του αποθετηρίου.
 7. 6.7. Οι χρήστες του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού τους και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω αυτού. Στο τέλος κάθε συνεδρίας, οφείλουν να αποσυνδέονται από το λογαριασμό τους. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστωθεί παραβίαση και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους, συμφωνούν να ενημερώσουν άμεσα τους διαχειριστές του αποθετηρίου.


7. Αποκλεισμός Λογαριασμού Χρήστη

 1. 7.1. Οι διαχειριστές του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» διατηρούν το δικαίωμα χωρίς πρότερη ενημέρωση να αποκλείσουν/περιορίσουν το λογαριασμό ενός χρήστη και την πρόσβαση αυτού στο αποθετήριο, όταν έχει κατ’ επανάληψη αναφερθεί να παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών».
 2. 7.2. Οι χρήστες του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» συμφωνούν ότι οι αποκλεισμοί των λογαριασμών τους είναι στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του αποθετηρίου, οι οποίοι δεν υποχρεούνται να δικαιολογηθούν σε αυτούς ή σε κάποιο τρίτο μέρος για τον τερματισμό ή τη διακοπή της πρόσβασής τους στις υπηρεσίες του αποθετηρίου.


8. Αποποίηση Ευθύνης

 1. 8.1. Οι πάσης φύσεως υπηρεσίες, πληροφορίες και το υλικό που εμπεριέχεται στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» παρέχεται στη βάση του «ως έχει» («as is») και «ως διατίθενται» («as available») και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
 2. 8.2. Οι διαχειριστές του «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» δεν εγγυώνται για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών του αποθετηρίου, οι οποίες εκφράζουν μόνον τις απόψεις των δημιουργών τους και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους. Ο επισκέπτης τις χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη και οι διαχειριστές του «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρουν για τυχόν ζημία του επισκέπτη από τη χρήση είτε του δικτυακού τόπου είτε των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν.
 3. 8.3. Δεδομένου ότι οι διαχειριστές του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» δεν μπορούν να ελέγχουν τους εξωτερικούς δικτυακούς τόπους και πόρους προς τους οποίους το αποθετήριο διατηρεί συνδέσμους, οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα αυτών, και δεν προσυπογράφει, ούτε είναι υπεύθυνο για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόν ή άλλο υλικό βρίσκεται ή είναι διαθέσιμο μέσω των εν λόγω δικτυακών τόπων ή πόρων. Επιπλέον, οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια προκαλείται ή φέρεται να προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες διατίθενται από έναν εξωτερικό δικτυακό τόπο ή πόρο, καθώς και ότι δεν είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας του και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών του.
 4. 8.4. Το υλικό το οποίο φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» εκφράζει την άποψη των δημιουργών του.
 5. 8.5. Η ομάδα διαχείρισης του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ελέγχει και να εξετάζει το υλικό για θέματα ιών, αλλά είναι πάντα χρήσιμο να ελέγχετε με ένα αντι-ιικό πρόγραμμα (antivirus) οποιοδήποτε υλικό μεταφορτώνετε από το Διαδίκτυο. Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στα αρχεία ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των χρηστών, που μπορεί να εμφανιστεί κατά τη χρήση υλικού που προέρχεται από αυτόν τον ιστοχώρο.


Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους ανωτέρω όρους.