Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα


Ναταλία Θεόκλεια Γεωργιτζίκη
Σπουδές

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών- ΑΠΘ- Πολυτεχνική Σχολή

Εργασιακή εμπειρία
Σχέση με την εκπαίδευση / Ιδιότητα
Εκπαιδευτικός
Ειδικότητα/Επιστημονικός κλάδος
ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
Βαθμίδα εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμια
Σχολείο/Ίδρυμα/Φορέας απασχόλησης

2ο Δημοτικό Σχολείο Ορχομενού Βοιωτίας

εικόνα φόρτωσης