Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα


Καζάκου Γεωργία
Σπουδές

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών "Πληροφορική στην Εκπαίδευση"

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Εργασιακή εμπειρία
Σχέση με την εκπαίδευση / Ιδιότητα
Εκπαιδευτικός
Ειδικότητα/Επιστημονικός κλάδος
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
Βαθμίδα εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμια
Σχολείο/Ίδρυμα/Φορέας απασχόλησης

1ο Γενικό Λύκειο Σπάτων

Ενδιαφέροντα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και ειδικότερα στις Κοινωνικές Επιστήμες.

Δημοσιεύσεις

Εισήγηση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», που συνδιοργάνωσαν η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση στο Ρέθυμνο, με θέμα: «Η διδασκαλία της προπαίδειας του «5» και του «10» στη Β’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου βασισμένη στις ΤΠΕ και το μοντέλο του Allan Hoffer».

Γνώσεις & Δεξιότητες

Αγγλικά: Άριστο επίπεδο προφορικής και γραπτής επικοινωνίας (Certificate of Proficiency of Cambridge University, Grade B).

Γαλλικά: Άριστο επίπεδο προφορικής και γραπτής επικοινωνίας (Diplôme de Langue et Littérature Françaises, 2e Degré, Mention Assez Bien).

Ισπανικά: Καλό επίπεδο προφορικής και γραπτής επικοινωνίας (Diploma DELE Básico de Español).

εικόνα φόρτωσης