Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα


ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Σπουδές

Πτυχίο: "Οικονομικών Επιστημών", του Τμήματος "Οικονομικών Επιστημών", της Σχολής "Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών" του "Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών".

Μεταπτυχιακό: "Πληροφορική στην Εκπαίδευση", του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργασιακή εμπειρία
Σχέση με την εκπαίδευση / Ιδιότητα
Εκπαιδευτικός
Ειδικότητα/Επιστημονικός κλάδος
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
Βαθμίδα εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμια
Σχολείο/Ίδρυμα/Φορέας απασχόλησης

2ο ΓΕΛ Αρτέμιδας

Έργα

socialstudies.edu.gr

Ενδιαφέροντα

Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, web 2.0 εργαλεία

εικόνα φόρτωσης