Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα


ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σπουδές

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης « Σπουδές στην Εκπαίδευση»

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσ/νίκης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)   πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ (ΑΣΠΑΙΤΕ) Θεσ/νίκης πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών 

Εργασιακή εμπειρία
Σχέση με την εκπαίδευση / Ιδιότητα
Εκπαιδευτικός
Ειδικότητα/Επιστημονικός κλάδος
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
Βαθμίδα εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμια
Σχολείο/Ίδρυμα/Φορέας απασχόλησης

1ο Γενικό Λύκειο Δράμας

Ενδιαφέροντα

Χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Γνώσεις & Δεξιότητες
  • Κατασκευή και συντήρηση προσωπικής εκπαιδευτικής ιστοσελίδας με υλικό για την εκπαίδευση στα οικονομικά - διοίκηση.
  • Κατασκευή και λειτουργία εκπαιδευτικής πλατφόρμας (moodle) για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθημάτων του σχολείου.
  • Επιμόρφωση στην ενότητα “Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) διάρκεια 175 ωρών  . Θεσσαλονίκη , Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και Πανεπιστήμιο Πειραιά στο πλαίσιο του έργου Εκπαίδευση Επιμορφωτών για την εφαρμογή του έργου του ΕΠΕΑΕΚ   “Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ” Πιστοποιημένος επιμορφωτής.
  • Επιμορφωτής στην εφαρμογή του έργου του ΕΠΕΑΕΚ   “Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ” .Αθήνα , Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων , Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
εικόνα φόρτωσης