Τα Αλκίνια

Τα αλκίνια είναι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με ένα τριπλό δεσμό και η κύρια χρήση τους είναι στην παραγωγή των πλαστικών με την διαδικασία του πολυμερισμού.
Μπορείς να περιστρέψεις τα προσομοιώματα των μορίων χρησιμοποιώντας το ποντίκι σου.

Όνομα Μοριακός Τύπος Συντακτικός Τύπος Προσομοίωμα
Αιθίνιο C2H2 Μεθάνιο
Προπίνιο C3H4 Αιθάνιο

Αλκίνια

QRC Κάρτα γρήγορης αναφοράς Αλκινίων.