Οι υδρογονάνθρακες

Υδρογονάνθρακες

Οι υδρογονάνθρακες είναι μια μεγάλη ομάδα ενώσεων που, όπως δηλώνει και το όνομά τους, αποτελούνται μόνον από άτομα άνθρακα και υδρογόνου. Ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από 7 εκατομμύρια.

Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι η κύρια πηγή παραγωγής υδρογονανθράκων. Ο μεγάλος αριθμός τους και η ανάγκη για ουσιαστική μελέτη των ιδιοτήτων τους υποχρέωσε τους χημικούς να τους ταξινομήσουν σε ομάδες είτε με βάση τη μορφή της ανθρακικής αλυσίδας είτε με τον τρόπο σύνδεσης των ατόμων άνθρακα μεταξύ τους.

Ανάλογα με την μορφή της ανθρακικής αλυσίδας οι υδρογονάνθρακες ταξινομούνται σε άκυκλους και κυκλικούς.
Ανάλογα με τον τρόπο που συνδέονται τα άτομα του άνθρακα μεταξύ τους χωρίζονται σε Αλκάνια, Αλκένια και Αλκίνια.

Στις σελίδες των αλκανίων, αλκενίων και αλκινίων μπορείτε να βρείτε κάρτες γρήγορης αναφοράς (QRC) στις οποίες περιέχονται οι βασικές χημικές αντιδράσεις της κάθε ομόλογης σειράς. Τις κάρτες μπορείτε να τις τυπώσετε για χρήση στην μελέτη των αντιδράσεων.